Alınan proteinin zamanı, kalitesi ve dağılımı kas sentezini değiştirmektedir. Egzersiz sonrasında tüketilen protein sentezini uyarırken , egzersizden 2-3 saat sonra alınan protein bu yanıtı azaltır (Weinert ve ark., 2009). Öğünlerde eşit protein alımı, dengesiz dağılıma göre daha fazla kas sentezini uyarmıştır. Çalışmalar egzersiz öncesinde ve sonrasında protein alımının kas protein sentezini arttırdığını göstermiştir. Egzersiz sonrası ise en önemli kısım olarak kabul edilir (Aragon., 2013). Son yıllarda yapılan çalışamalarda uyku öncesi protein alımının kas protein sentezini arttırdığını gözlemlemişlerdir (Saracino ve ark., 2020).

Kuvvet egzersizlerinden sonra toparlanmaya yardımcı olması için diyetle alınan amino asitler , protein sentezini arttırmaktadır ( Burke,  2011). Zarara uğrayan protein sindirim ve emilim sistemi sonucu, kan dolaşmında bulunan aminoasit oranını azaltmaktadır. Sindirilemeyen ve emilmeyen proteinler kana karışamaz ve kan protein sentezini azaltır.
Diyetle alınan proteinler; amino asit içerikleri, sindirim ve emilme oranları yönünden farklılık göstermektedir . Hasarlı protein sindirim ve emilim mekanizması sonucu, kan dolaşımındaki amino asitlerin dolaşım oranı azalabilmektedir. Sindirilemeyen ve emilemeyen proteinler, kana karışamaz ve böylece egzersiz sonrası KPS oranı düşer. Ancak KPS’yi maksimum düzeyde desteklemek ve egzersize uyumu kolaylaştırmak gibi farklı etkileri bulunan proteinler göz önüne alındığında, protein sentezi öncelikle proteinin esansiyel amino asit içeriği tarafından belirlenmektedir . Tüm proteinler 20 farklı amino asitin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Bu 20 amino asitten 8 tanesi (löysin, izolöysin, valin, lizin, metiyonin, fenilalanin, treonin, triptofan) vücut tarafından sentezlenmediği ve diyet ile vücuda alınması gerektiği için “esansiyel/elzem amino asitler” olarak kabul edilmektedir. Yüksek miktarda esansiyel amino asit (EAA), özellikle dallı zincirli amino asitler kuvvet egzersizleri , hem kas hacmini hem de kuvveti arttırmak amacıyla yapılır. Kuvvet egzersizleri, gücün arttırarak spor performansını geliştirmektedir (Coppac ve ark.,2011).
Forbes ve arkadaşlarının 2020 yılında yapmış olduğu çalışmada whey proteinin alt üst vücut gücüne etkileri incelenmiştir. Çalışmadan elde ettikleri verilere göre 6 haftalık çalışma sonucunda kişi performanasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Mertz ve arkadaşları ise 2021 yılında ayrıntılı bir yöntem ile uygulanan çalışmada 65 yaş üzeri sağlıklı bireylerde whey proteinin direnç egzersizi sonrasındaki etkilerine bakılmıştır. Çalışma sonunda, sadece whey proteinin, kas kütlesi ve gücünde bir iyileştirme oluşturmadığını, yalnız  ağır egzersiz sonrası whey protein alımının kas kütlesini koruduğunu ayrıca kas gücünü arttırdığnı belirtilmiştir. Uyku öncesi proteinin alımı ilgli çalışmalar uykudan önce akşam yemeğinden 2 saat sonra ve yatmadan önce alınan proteinin, kas toparlanması ve kas protein sentezinin olumlu etkisi olduğu üzerine yoğunlaşmaktadır. (Forbes ve ark., 2011